W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 10,65 zł. We wtorek ok. godz. 15:00 kurs wynosił 10,87 zł.

"Wyniki segmentu Prasa za 2Q'16 nie pozostawiły złudzeń. Przy 10% spadku rozpowszechniania Gazety Wyborczej w ciągu roku i słabych perspektywach reklamy prasowej, segment ten notowałby trwałe straty na linii EBITDA od 2017 r. Jednak Agora ogłosiła wczoraj zamiar ograniczenia zatrudnienia do końca br., reorganizację pracy redakcji oraz rezygnację z dziennika Metrocafe.pl. Grupa planuje także przegląd innych obszarów działania w celu optymalizacji struktury zatrudnienia. Powyższe zmiany oceniamy pozytywnie" – czytamy w raporcie.

Przy redukcji kosztów wynagrodzeń Prasy o ok. 10%, Agora będzie mieć szansę na pozytywny wynik EBITDA segmentu w okresie 2017-19, kiedy zachodzi transformacja modelu prasy z drukowanego na cyfrowy, wskazuje raport.

"Agora jest wyceniana na wskaźniku EV/EBITDA'16=6,6x, tj. z 14% dyskontem do grupy porównywalnej, co nie jest uzasadnione biorąc pod uwagę, że: (1) wzrostowe i wyceniane na poziomach EV/EBITDA >9,0x segmenty Outdoor i Kino generują ponad 50% EBITDA, (2) Agora prezentuje zdrowy bilans z zadłużeniem netto/EBITDA rzędu 1,5x, a (3) grupa planuje dalsze oszczędności kosztowe. Zwracamy także uwagę, że (4) obecny capex w Agorze powinien być mniejszy o połowę w ciągu 2 lat, co przekłada się na FCF na poziomie 0,9-1,0 PLN na akcję i (5) będzie podstawą do płatności dywidendy rzędu 0,75 PLN (wysoki DYield = 7,0%)" – czytamy dalej.

(ISBnews)