Pogorszenia relacji obawia się 65 proc. uczestników ankiety przeprowadzonej 9 listopada przez instytut Forschungsgruppe Wahlen dla ZDF. 26 proc. uważa, że nie dojdzie do żadnej zmiany, a 3 proc. ma nadzieję na poprawę.

Obecnie aż 81 proc. Niemców ocenia relacje z USA jako bardzo dobre lub dobre, a tylko 14 proc. uważa, że są złe lub bardzo złe.

Zwycięstwo Trumpa w wyborach oceniło bardzo pozytywnie 2 proc. pytanych, a pozytywnie 9 proc.; źle lub bardzo źle aż 82 proc.

60 proc. uczestników ankiety obawia się w czasie rządów Trumpa zaostrzenia konfliktów międzynarodowych, a tylko 10 proc. jest przeciwnego zdania. 23 proc. nie spodziewa się istotnych zmian w tym względzie.

W ankiecie przeprowadzonej 9 listopada uczestniczyło 1017 losowo wybranych osób uprawnionych do głosowania w Niemczech.

Z Berlina Jacek Lepiarz (PAP)