"Rada nadzorcza określiła cele jednostkowe i cel łączny dla uczestników programu motywacyjnego na lata 2016-2018. Osiągnięcie celów jednostkowych i celu łącznego warunkuje przyznanie uczestnikom programu uprawnień wynikających z programu. Cele te dotyczą wskaźników finansowo-operacyjnych poszczególnych spółek zależnych, jednostek organizacyjnych związanych z poszczególnymi technologiami lub całej Grupy Kapitałowej, w zależności od funkcji pełnionej przez danego uczestnika Programu" - czytamy w komunikacie.

W skali całej grupy kapitałowej celem jednostkowym obowiązującym prezesa zarządu, dyrektora finansowego i dyrektora operacyjnego w spółce dominującej Seco/Warwick jest skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej. Na rok 2017 cel skonsolidowanego zysku netto został ustalony na poziomie 18 mln zł, podano również.

"Niniejsza kwota nie stanowi prognozy finansowej, a jedynie cel wyznaczony w związku z programem. Ponadto [...] rada nadzorcza emitenta uchwałą zaakceptowała zmodyfikowaną strategię rozwoju grupy emitenta na lata 2017-2021" - czytamy dalej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody Seco/Warwick sięgnęły 462,9 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)