Zaprezentowana dziś strategia Orlenu zakłada, że cele na 2017-2018 rok to m.in. "organiczny rozwój sieci stacji paliw: wzrost o ok. 100 nowych stacji", a także wzrost udziału w rynku paliw o ponad 1 pkt proc.

"To jest rozwój organiczny, bez przejęć. Interesują nas szczególnie rynki niemiecki i czeski, jeśli chodzi o M&A" - powiedział Jędrzejczyk podczas konferencji prasowej.

Koncern nie zakłada celu liczbowego, jeśli chodzi o kupno stacji na rynkach zagranicznych, ale skupia się na dobrych lokalizacjach, wskazał także wiceprezes. 

PKN Orlen przedstawił dziś strategię na lata 2017-2021, która zakłada m.in. że średnioroczny poziom nakładów inwestycyjnych wyniesie 5,4 mld zł w latach 2017-2018 wobec szacowanych na 2016 r. 5,1 mld zł. W podziale na kraje, capex w latach 2017-2018 w 60% zrealizowany ma być w Polsce, w 24% - w Czechach, w 8% - w Kanadzie, w 5% - na Litwie i w 3% - w Niemczech. 

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

>>> Czytaj też: PKN Orlen zakłada w strategii systematyczny wzrost dywidendy na akcję