"Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Realizacja w/w umowy będzie miała zatem istotny wpływ na wzrost wartości przychodów spółki zależnej Izostal oraz grupy kapitałowej Stalprofil w II półroczu 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem umowy jest dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gaz-System - Gazociąg DN 1000 Zdzieszowice-Wrocław o długości 60 km. W ramach konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz Gaz-System odpowiada spółka zależna Izostal (lider konsorcjum), podano również.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2015 r. miała 649,89 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)