„Polityka w tej chwili jest generalnie nastawiona na zwiększanie płynności w sektorze bankowym i utrzymywaniu możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych.” – komentuje Glenn Maguire, ekonomista z oddziału Societe Generale w Hong Kongu.

Stymulacja gospodarki poprzez zwiększanie podaży pieniądza ma uzupełnić i wzmocnić efekty ogłoszonego już wcześniej rządowego planu pomocowego. Wart blisko 600 miliardów dolarów pakiet ma być przeznaczony przede wszystkim na bezpośrednie inwestycje w służbę zdrowia, edukację i infrastrukturę.