"Dostawy SZT będą wykonywane na podstawie uzgodnionego harmonogramu, a całość dostaw zostanie wykonana do 31.03.2018 r. Usługa serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza dostarczonych SZT będzie świadczona w zależności od natężenia eksploatacji SZT przez zamawiającego przez okres maksymalnie 9 lat" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka podała, że szacunkowa maksymalna wartość umowy wynosi 32 809 756,10 zł netto, na co składa się wynagrodzenie za dostawę 2 SZT w wysokości 26 800 000 zł netto płatne po dostawie SZT oraz wynagrodzenie za świadczenie usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej obliczane i płatne w trakcie świadczenia usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej w stosunku do natężenia eksploatacji SZT przez zmawiającego.

"Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony SZT na okres 60 miesięcy od daty dostawy" - czytamy dalej.

Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 3 228 480 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej, która zostanie zwrócona po zakończeniu świadczenia usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, podano także.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r. W 2015 r. spółka miała 1,04 mld zł skonsolidowanych przychodów.

>>> Czytaj też: Przetargi za 12 mld zł. PKP PLK ogłaszają plany na 2017 rok