W posiedzeniu nie wziął udziału żaden senator opozycji. W przeciwieństwie do obrad innych komisji w Senacie we wtorek i środę, gdy na posiedzenie przychodził reprezentant PO, a po oddaleniu jego wniosku o przesunięcie terminu posiedzenia, opuszczał salę - podczas środowej dyskusji nad budżetem obronnym nie padł taki wniosek. PO we wtorek zapowiadała, że nie będzie uczestniczyć w pracach nad ustawami uchwalonymi przez Sejm 16 grudnia 2016 r. podczas głosowań w Sali Kolumnowej, bo ma zasadnicze wątpliwości do ich legalności. PiS uważa, że głosowania w Sejmie odbyły się prawidłowo.

Wydatki obronne budżetu państwa zaplanowano w 2017 r. na 37 mld 152 mln zł, czyli zgodnie z ustawowym wymogiem, by przeznaczać na ten cel 2 proc. PKB przewidywanego na rok poprzedni. W porównaniu z 2016 r. budżet obronny ma wzrosnąć o 1,3 pkt proc., czyli o 1 mld 253 mln zł. Wydatki obronne dopełnia także rezerwa celowa w wysokości 200 mln zł na zakup samolotów do przewozów najważniejszych osób w państwie. Umowę na dwie takie maszyny MON podpisało w 2016 r.

Jak powiedział wiceszef MON Bartłomiej Grabski, budżet obronny pozwoli na poprawę kluczowych zdolności operacyjnych sił zbrojnych. Dodał, że zadania rzeczowe zostały ukierunkowane na osiągnięcie docelowej struktury sił zbrojnych i wyższych standardów wyszkolenia i wyposażenia, realizację zadań wynikających z decyzji podjętych na szczycie NATO w Warszawie, rozbudowę infrastruktury wojskowej w celu sprawnego przyjęcia sojuszniczych sił wzmocnienia, rozbudowę jednostek wojskowych na wschodzie kraju i formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Wśród priorytetów finansowych MON są także m.in. rozwijanie współpracy z USA, w tym w zakresie obecności amerykańskich wojsk i instalacji w Polsce, oraz rozwój bezpieczeństwa cybernetycznego.

Reklama

W dyspozycji MON będzie w 2017 r. 36 mld 854,9 mln zł, czyli o 4 pkt proc. niż w 2016 r. Pozostałe środki na obronność będą zapisane w budżetach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Programu Mobilizacji Gospodarki, Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, wydziałów wojskowych prokuratury oraz w rezerwie celowej dla przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz obronności.

Jak mówił dyrektor Departamentu Budżetowego MON gen. dyw. Sławomir Pączek, 4-proc. wzrost budżetu MON zostanie przeznaczony częściowo na zakup dodatkowych środków bojowych, wzrost uposażeń żołnierzy i wynagrodzeń pracowników cywilnych wojska, a także na formowane od postaw Wojska OT.

Na wydatki majątkowe – czyli zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, inwestycje budowlane i inwestycje we wspólną infrastrukturę NATO w ramach programu NSIP – MON ma przeznaczyć w tym roku 10 mld 221,4 mln zł, czyli 27,7 proc. swojego budżetu (ustawa wymaga minimum 20 proc.). Plan Modernizacji Technicznej, obejmujący najważniejsze zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, będzie miał w 2017 r. budżet na poziomie niecałych 9,2 mld zł (o 0,7 pkt. proc. mniej niż w 2016 r.).

Priorytetowymi zadaniami modernizacji technicznej są m.in. system obrony powietrznej, śmigłowce wsparcia bojowego i zabezpieczenia, modernizacja wojsk pancernych i zmechanizowanych, modernizacja Marynarki Wojennej i bezpilotowce. Wśród najważniejszych inwestycji budowalnych wskazano infrastrukturę potrzebną WOT, modernizację obiektów szkoleniowych, sztabowych i koszarowych oraz infrastrukturę potrzebna w związku z wprowadzaniem nowego sprzętu. Inwestycje mają objąć także system dostępu do obiektów wojskowych, modernizacje i rozbudowę sieci teleinformatycznych oraz modernizację baz, składnic i stacji paliwowych. Inwestycje w ramach programu NSIP to m.in. infrastruktura potrzebna do przyjęcia wojsk sojuszniczych w Polsce.

Wydatki na utrzymanie jednostek wojskowych i szkolenie mają pochłonąć 6 mld 334,7 mln zł. Jak mówił dyrektor Pączek, pozwoli to zintensyfikować szkolenie wojsk w porównaniu z 2016 r., w którym i tak tempo ćwiczeń było wyższe niż w ubiegłych latach, a także wzmocnić jednostki na ścianie wschodniej.

Na emerytury, renty i inne świadczenia MON ma przeznaczyć 7 mld 601,3 mln zł. Wydatki osobowe, czyli na pensje dla żołnierzy i pracowników cywilnych, mają wynieść 9 mld 272,8 mln zł. Budżet MON zakłada, że liczba żołnierzy zawodowych wzrośnie o 3,5 tys., do poziomu 105 tys. etatów (faktycznie żołnierzy jest mniej). Gen. Pączek powiedział, że wytyczne MON wskazują, że spośród nowych etatów 1,6 tys. trafi do dowództw brygad WOT (gdzie będzie największy odsetek żołnierzy pełniących służbę zawodową, a nie terytorialną), a reszta na wzmocnienie ściany wschodniej, m.in. rozbudowę etatów szeregowych i podoficerów w 15 Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku oraz 1 Brygadzie Pancernej w Warszawie-Wesołej.

Przyjęta w środę opinia senackiej komisji obrony dotyczy także budżetu Biura Bezpieczeństwa Narodowego na 2017 r. Ma on wynieść 13,5 mln zł, czyli o 6,2 pkt. proc. mniej niż w 2016 r. Jak wyjaśniała szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska wynika to z urealnienia wydatków, które w latach 2013-16 nigdy nie przekroczyły poziomu 13,5 mln zł. (PAP)