Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Coal Energy

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w grudniu 2016 r. wyniosła 51,54 tys. ton wobec 48,03 tys. ton rok wcześniej i 54,49 tys. ton w listopadzie 2016 r., podała spółka. Oznacza to odpowiednio: wzrost o 7,3% r/r i spadek o 5,4% m/m. Spółka dokonała korekty danych za październik i listopad ub.r. W listopadzie wydobyła 54,49 tys. ton węgla wobec wcześniej podanej wielkości 46,99 tys. ton. Produkcja w październiku wyniosła 54,61 tys. ton (wobec 47,59 tys. ton).

Kruk

ItaCapital s.r.l., włoska spółka zależna Kruka zawarła wiążącą umowę z Banca IFIS, która przewiduje nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 744,6 mln euro (wg kursu średniego NBP z 16 stycznia 2017 roku to 3,26 mld zł), podał Kruk. "W umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych umową na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. Zgodnie z umową cena zostanie zapłacona w terminie 10 dni od zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Serinus

Serinus czasowo wstrzymał produkcję na polu Chouech Es Saida w Tunezji z powodu protestu i ze względów bezpieczeństwa, podała spółka. >>>>

Wawel

Wawel spodziewa się, że współpraca z kluczowym partnerem handlowym, która ma istotny wpływ na wielkość sprzedaży, będzie kontynuowana, ale prawdopodobnie w ograniczonym zakresie, podała spółka. >>>>

iAlbatros Group

iAlbatros SAS - spółka pośrednio zależna iAlbatros Group - zawarła z Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) umowę na dostarczenie rozwiązań dotyczących elektronicznej rezerwacji hoteli, wartą ok. 30 mln euro, podała spółka. >>>>

Miraculum

Miraculum zawarła z RDM Partners, Rubid1 i Nuco E. i G. Kosyl (znaczącymi kontrahentami spółki) warunkowe porozumienia redukujące zobowiązania spółki wobec tych podmiotów. Na ich mocy, zobowiązania spółki ulegną redukcji o odpowiednio: 35%, 35% i 25%, co w przypadku spełnienia warunków porozumień, spowoduje zredukowanie zobowiązań spółki na łączną kwotę 1,3 mln zł, podało Miraculum. >>>>

Fast Finance

Fast Finance podjął uchwałę o przydziale 11 377 sztuk obligacji serii P o wartości nominalnej 1 000 zł każda, za łączną kwotę 9 499 795 zł, podała spółka. >>>>

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) zdecydowała o emisji do 6 tys. szt. 2-letnich obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1000 zł każda, podała spółka. >>>>

Arena.pl

Rada nadzorcza Arena.pl powołała Marcina Jabłońskiego na stanowisko prezesa, poinformowała spółka. Do tej pory Jabłoński zasiadał w zarządzie z ramienia rady nadzorczej i brał udział w tworzeniu strategii platformy sprzedażowej Arena.pl, podano także. >>>>

Jujubee

Jujubee, w porozumieniu z wydawcą 1C Publishing EU, zapowiedziało, że premiera gry strategicznej czasu rzeczywistego "Realpolitiks" nastąpi 16 lutego 2017 r. >>>>

Kernel Holding

Kernel Holding ogłosił plan odbycia serii spotkań z inwestorami, poświęconych potencjalnej, inauguracyjnej emisji 5-letnich obligacji denominowanych w USD (typu Reg S / 144A), podała spółka. >>>>

Best

Pierwszego dnia oferty obligacji serii R2 Best złożono zapisy na liczbę obligacji większą od łącznej liczby oferowanych obligacji, co powoduje, że w dniu 16 stycznia 2017 roku wystąpił dzień przekroczenia zapisów, poinformowała spółka. >>>>

Śnieżka

Teknos zawarł umowę przejęcia od firmy Śnieżka biznesu farb proszkowych, podała spółka. >>>>

Robyg

Robyg wprowadził do sprzedaży kolejne dwa etapy inwestycji mieszkaniowej Stacja Nowy Ursus w Warszawie z ok. 350 lokalami, podała spółka. W I etapie Robyg ma na sprzedaż jeszcze 10 lokali. >>>>

Energa

Rada nadzorcza Energi odwołała ze składu zarządu prezesa Dariusza Kaśkowa oraz wiceprezesów Mariusza Rędaszkę i Przemysława Piesiewicza, podała spółka. Do pełnienia funkcji prezesa delegowany został Jacek Kościelniak. >>>>

Energa, Enea

Energa i Enea otrzymały bezwarunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) utworzenie wspólnego przedsiębiorcy poprzez nabycie przez Eneę 50% akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka, podały spółki. >>>>

Qumak

Głównymi filarami strategii Grupy Qumak w najbliższych czterech latach mają być innowacyjne produkty i usługi własne, rozwój outsourcingu, ekspansja zagraniczna oraz systematyczna poprawa efektywności organizacyjnej, zapowiedział prezes Tomasz Laudy. >>>>

Boryszew

Grupa Boryszewa skupiła w ramach żądania przymusowego wykupu od akcjonariuszy mniejszościowych 2 549 980 akcji stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego Hutmena i posiada 100% kapitału zakładowego tej spółki oraz głosów, podał Boryszew. >>>>

Mostostal Zabrze

Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego przyjęła od firmy Transgourmet Polska Sp.z o.o zlecenie wykonania robót budowlanych dla inwestycji p.n.: 'Budowa obiektu Selgros przy ul. Puławskiej/Kuropatwy w Mysiadle, gmina Lesznowola', podał Mostostal Zabrze. >>>>

Alma Market

Do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wpłynął wniosek spółki zależnej od Tomasza Żarneckiego - Alma Kraków Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Alma Market w restrukturyzacji, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową oraz ustanowienie prawa pierwokupu tych składników, podała Alma. >>>>

ZCh Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła z Titania AS z Norwegii umowę dotyczącą zakupu ilmenitu o szacowanej wartości 140 mln zł do końca 2019 roku., podały Police. >>>>