Zarząd Briju przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą zamierza proponować wypłaty dywidendy w wysokości do 50% zysku netto realizowanego przez segment detaliczny, tj. salony jubilerskie począwszy od 2018 r., podała spółka.

"Zarząd emitenta zamierza przedkładać walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości do 50% zysku netto realizowanego przez segment detaliczny (salony jubilerskie)" - czytamy w komunikacie.

Nowa polityka dywidendowa będzie miała zastosowanie począwszy od wyników za 2017 r.

Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego przez segment detaliczny zarząd będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynność grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi) oraz oceny perspektyw spółki w spodziewanych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, podano także.

W ub.r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznaczyło zysk netto osiągnięty w 2015 r. w kwocie 292 003 zł w całości na kapitał zapasowy.

Briju specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji wysokiej jakości wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Zajmuje się również handlem hurtowym w segmencie metali szlachetnych, głównie złota i srebra. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2014 r.

(ISBnews)