"W ramach tej transzy buy-backu będziemy mogli skupić do 300 tys. akcji spółki w cenie 3 zł za każdą akcję. To więcej niż proponowaliśmy w poprzednich transzach, kiedy jednak nie znaleźli się żadni chętni do sprzedaży akcji" - powiedział wiceprezes Piotr Bielawski, cytowany w komunikacie.

Zarząd IMS przyjął program skupu 26 września 2016 r. Zgodnie z nim, do końca bieżącego roku może skupić do 1 mln akcji, wydając na to do 2 mln zł, przypomniano.

W ramach I transzy buy-backu IMS chciał skupować akcje własne po 2,6 zł za sztukę, a w II transzy cena wynosiła 2,7 zł. W każdym przypadku ogłoszona cena była wyższa od aktualnego kursu na GPW, jednak nie znaleźli się żadni chętni do sprzedaży akcji. W związku z tym obie transze zostały zamknięte bez realizacji żadnej transakcji.

"Chcemy, żeby ci akcjonariusze, którzy chcieliby wycofać się z inwestycji w akcje IMS, mieli taką możliwość. Tym razem wyznaczamy wyższą cenę, podtrzymując opinię, że aktualny kurs naszej spółki nie odzwierciedla jej aktualnej wartości i potencjału jej rozwoju" - podkreślił Bielawski.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)