"Po finalizacji transakcji, co przewidywane jest na luty, Plaza otrzyma zaliczkę w wysokości ok. 28 mln euro (plus zwyczajowe korekty dot. NAV) od nabywcy za sprzedaż 100% SPV, a następnie dalsze płatności, które będą zależne od osiągnięcia określonych celów operacyjnych oraz kamieni milowych. Nabywca przedstawi gwarancję dotyczącą tych przyszłych płatności" - czytamy w komunikacie.

Belgrade Plaza to obecnie największy przygotowywany projekt deweloperski w Serbii, podkreślono w materiale. Centrum ma zostać otwarte w kwietniu br., a obecnie 90% jego powierzchni jest już wynajęte. Plaza będzie nadal odpowiadać za przygotowanie i wynajmowanie powierzchni do momentu otwarcia obiektu, podano także.

Plaza posiada linię kredytową w wysokości do 42,5 mln euro na finansowanie tego projektu. Co najmniej 75% przychodów netto ze sprzedaży zostanie przekazane obligatariuszom spółki do 31 marca 2017 r.

Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych, działającym na obszarze rynków wschodzących. Plaza Centers jest spółką pośrednio zależną od Elbit Imaging Ltd., izraelskiej spółki publicznej, notowanej w Tel Awiwie i na Nasdaq. Plaza Centers jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)