"W styczniu 2017 optymizm konsumentów ustabilizował się na poziomie z grudnia, podobnie jak klimat gospodarczy i wskaźnik oceny bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej, osiągając odpowiednio wartości: 98,02 oraz 90,1 i 94,25 pkt. Obniżeniu uległ wskaźnik oczekiwań (o prawie 3 pkt), osiągając wartość 98,78 pkt."- napisano w komentarzu.

Autorzy raportu oceniają ponadto, że oczekiwania społeczne, co do uspokojenia relacji politycznych między dwiema głównymi stronami politycznymi w Polsce i wobec stabilności prac Sejmu są niepewne, co znalazło swój wyraz w obniżeniu wskaźnika oczekiwań.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 9 a 13 grudnia 2016 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

sty'17 gru'16 zmiana
Wskaźnik optymizmu konsumentów 98,02 97,81 0,21
Klimat gospodarczy 90,01 90,69 -0,68
Skłonność do zakupów 103,35 102,56 0,79
Wskaźnik bieżący 94,25 94,34 -0,09
Wskaźnik oczekiwań 98,78 101,61 -2,83

(PAP)