Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wstrzymuje od 1 lutego nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego mieszkania z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na 2017 rok w związku z przekroczeniem limitu dostępnych środków na br., określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (program "Mieszkanie dla młodych"), podał bank.

"Rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego przekazane do BGK do dnia 31 stycznia 2017 r., jednakże w stosunku do znacznej części wniosków prawdopodobne jest zaistnienie sytuacji oczekiwania na możliwość przyznania środków w bieżącym roku" - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że w przypadku braku możliwości skorzystania z dofinansowania wkładu własnego w 2017 roku możliwe jest złożenie wniosku z planowaną datą wypłaty dofinansowania na rok 2018, o ile pozwolą na to warunki planowanej transakcji.

BGK przypomniał także, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (z późn. zm.), środki przyznane nabywcy w celu dofinansowania wkładu własnego, mogą zostać wypłacone tylko po zawarciu z bankiem kredytującym umowy kredytu i spełnieniu wskazanych w umowie warunków do wypłaty wsparcia finansowego. W celu sprawdzenia aktualnego statusu wniosku oraz zweryfikowania możliwości podpisania umowy kredytu, uprzejmie prosimy o kontakt z bankiem kredytującym, za pośrednictwem którego złożony został wniosek o przyznanie środków z Funduszu Dopłat.

Realizację rządowego programu "Mieszkanie dla Młodych" przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia.

"Mieszkanie dla Młodych" to prorodzinny program rządowy, który wspiera młodych Polaków w zakupie pierwszego mieszkania oraz małżeństwa i osoby samotnie wychowujące co najmniej 3 dzieci w zakupie mieszkania, które zaspokoi ich większe potrzeby mieszkaniowe. Obsługą finansową programu zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, którego rolą jest wspieranie społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Wcześniej BGK zapewniał obsługę programu "Rodzina na swoim", który pomógł ponad 190 tysiącom Polaków nabyć mieszkanie na własność.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.