Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu nowelę ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zakładała uchylenie art. 72 ustawy o ofercie publicznej, który nakłada obowiązek ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w liczbie nie mniejszej niż 10 proc. lub 5 proc. ogólnej liczby głosów.

W środę Senat zaakceptował nowelę bez poprawek. Poparło ją 83 senatorów, trzech się wstrzymało. (PAP)