Dla krajów jak Polska, które w elektromobilności są daleko w tyle, decyzja KE ma jednak wymierne znaczenie. Latem 2015 r. rząd Holandii zdecydował się włączyć budowę stacji ładowania do powszechnego w tym kraju schematu pomocy, nazywanego Green Deal. W jego ramach władze, zarówno centralne jak i lokalne dofinansowują konkretne przedsięwzięcia biznesowe, spójne z szeroko pojętą polityką energetyczną i klimatyczną. Plan dofinansowania stacji ładowania jako nowe rozwiązanie wymagało zgody KE na pomoc publiczną i odpowiedni wniosek został wysłany do Brukseli.

W uproszczeniu, samorząd i prywatna firma muszą wyłożyć pewne kwoty, aby dostać resztę, konieczną do zbudowania, ale i późniejszego utrzymania publicznie dostępnego punktu ładowania samochodów. Program przewidywał wyłożenie przez rząd maksymalnie 5,7 mln euro, do czego miało dojść 6 mln od prywatnego biznesu i 22 mln z samorządów. Najlepsze czyli najtańsze oferty biznesowe byłyby wyłaniane w przetargach. We wniosku do Komisji, czyli w połowie 2015 r. holenderski rząd tłumaczył, że pomoc jest konieczna, bo biznes w tym sektorze na razie jest „niepewny”.

Komisja zgodziła się na schemat, zakładający, że wielkość nakładów na jeden punkt ładowania nie może przekraczać 5 tys. euro w ciągu pierwszych 5 lat, a minimalny wkład partnera biznesowego to 500 euro. Wtedy różnica może zostać legalnie pokryta ze środków publicznych.

Według KE, wdrożenie działań, które planował rząd Holandii jest zbieżne z długoterminowymi celami całej Unii. Przede wszystkim większa dostępność stacji ładowania będzie sprzyjać zastępowaniu przez elektryczne auta samochodów o klasycznym napędzie, co będzie się wiązać z redukcją emisji CO2. Co więcej, plany są całkowicie zgodne z Dyrektywą 2014/94/EU o rozwoju infrastruktury dla paliw alternatywnych w transporcie. Generalnie, Komisja stwierdziła, że tego typu partnerstwo prywatno-publiczne, jak w zgłoszonym schemacie jest bardzo pożądanym instrumentem wypełniania unijnych celów. A to oznacza, że w zasadzie nie powinno być kłopotów z zatwierdzeniem pomocy publicznej w przypadku podobnych inicjatyw w innych krajach Unii.

Dla Polski to na pewno wskazówka, że podobny model może wykorzystać u siebie do budowy punktów ładowania. Z dotychczasowych doświadczeń innych krajów jasno wynika, że to właśnie dostęp do infrastruktury ładującej, a nie zachęty typu dopłaty czy ulgi podatkowe, ma dla konsumentów decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie „elektryka”. Bez kabla do ładowania na każdym rogu, rozwój elektromobilności w wydaniu prywatnym jest co najmniej problematyczny.

Co w uzasadnieniu decyzji Komisja określiła ? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Autor: Wojciech Krzyczkowski, WysokieNapiecie.pl