Próchnika 

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 5,4 mln zł w styczniu 2017 r., co oznacza wzrost o 9% r/r, podała spółka. Sprzedaż detaliczna w salonach Adam Feliks Próchnik wzrosła w poprzednim miesiącu o 9% r/r do 4,08 mln zł, zaś w salonach Rage Age spadła o 11% do 1,36 mln zł, podano w komunikacie.  Detaliczna marża brutto wyniosła 43,50% wobec 46,06% rok wcześniej, podano również.

Vantage Development

Fedha – spółka należąca pośrednio do Grzegorza Dzika - działająca w porozumieniu z Grzegorzem Dzikiem, Józefem Biegajem oraz spółkami Nutit i TradeBridge Czechy, ogłosiła wezwanie na 18,78 mln akcji Vantage Development, stanowiących 30,08% głosów na walnym zgromadzeniu, po 3,25 zł za akcję, podał wzywający. "Przedmiotem wezwania jest 18 783 120 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,62 zł. każda wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu" – czytamy w komunikacie.

Grodno  

Grodno odnotowało 5,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto (spadek o 1% r/r) w III kwartale roku obrotowego 2016/2017 (zakończonego 31 grudnia 2016 r.) przy 93,77 mln zł przychodów (spadek o 3,9% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Pomimo słabszych r/r wyników, spółka nie widzi konieczności aktualizacji prognozy wyników na cały rok. >>>>

PlayWay 

PlayWay zawarł ze wspólnikami Fishing Games umowę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Fishing Games z kwoty 33 tys. zł do kwoty 100 tys. zł, poinformowała spółka. Po podwyższeniu kapitału udział PlayWay w kapitale zakładowym Fishing Games będzie wynosił 80%, podano także.>>>> 

Marvipol 

Marvipol szacuje, że w ciągu najbliższego miesiąca złoży do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z podziałem biznesu na część motoryzacyjną i deweloperską oraz rozpoczęciem notowań obu spółek na rynku głównym GPW, poinformował ISBnews dyrektor finansowy Łukasz Sekuła. Według niego, spółki powinny być notowane na warszawskiej giełdzie najpóźniej od końca III kw. br.   >>>>  

Marvipol podtrzymuje zamiar przeznaczenia na dywidendę 40% zysków segmentu motoryzacyjnego w 2016 r. i zapowiada, że będzie ona - w ślad za bardzo dobrymi wynikami - istotnie wyższa rok do roku, poinformował ISBnews dyrektor finansowy Łukasz Sekuła. >>>> 

Sprzedaż samochodów Jaguar Land Rover (JLR) wesprą w 2017 r. trzy premiery, poinformował ISBnews dyrektor segmentu motoryzacyjnego Marvipolu Arkadiusz Miętkiewicz. >>>> 

Sygnity

Sygnity odnotowało 236 tys. zł skonsolidowanego zysku netto (spadek o 93,1% r/r) w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 (zakończonego 31 grudnia 2016 r.) przy 19,5 mln zł przychodów (spadek o 14,5% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

Skonsolidowane przychody Sygnity wyniosły 119,5 mln zł w I kw. roku obrotowego 2016/2017 (zakończonego 31 grudnia 2016 r.) (spadek o 14,5% r/r) wobec podanej wcześniej wartości 19,5 mln zł, podała spółka, korygując przedstawione przez siebie dane. >>>> 

MNI

- Rada nadzorcza MNI powołała Marka Południkiewicza na stanowisko prezesa spółki, podało MNI. >>>> 

Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 

Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2017 r. wyniosła łącznie 19 312,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 19 166,6 mln zł.  

ZUE

Aktualny portfel zamówień ZUE jest warty ok. 274 mln zł w kontraktach podpisanych i ok. 1,2 mld zł z uwzględnieniem kontraktów, których podpisania spółka oczekuje po złożonych najkorzystniejszych lub potencjalnie najkorzystniejszych ofertach w przetargach, poinformował prezes Wiesław Nowak. >>>> 

ZUE zdecydowało o częściowym rozwiązaniu rezerwy utworzonej na ryzyka rozliczenia kontraktu na budowę zajezdni Franowo w Poznaniu w kwocie 9 mln zł, podało ZUE. Czynność ta będzie miała pozytywny wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy za 2016 r. >>>>  

Grupa Lotos 

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Lotos wyniósł według szacunków 1,8 mld zł w 2016 roku, podała spółka. Zysk EBITDA wyniósł w tym czasie 2,8 mld zł. >>>> 

CDRL 

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach spadły w styczniu br. o 6% r/r i wyniosły 9,63 mln zł, podała spółka. >>>> 

Orange Polska 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że Orange Polska bezprawnie przedłużała umowy o świadczenie usług stacjonarnych o wiele miesięcy bez wyraźnej zgody konsumentów i nałożył na przedsiębiorcę karę blisko 30 mln zł, podał Urząd. Dodatkowo prezes UOKiK zobowiązał spółkę do rekompensaty publicznej. >>>> 

Orange Polska nie zgadza się z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nałożył na spółkę karę blisko 30 mln zł. Telekomunikacyjna firma już odwołała się w tej sprawie do sądu - poinformował Orange Polska w przesłanym PAP komentarzu do decyzji Urzędu. >>>> 

Artifex Mundi

Artifex Mundi planuje do końca marca wprowadzić na platformy mobilne i PC dwie nowe gry typu casual, będące kolejnymi osłonami popularnych serii "Queen's Quest" oraz "Lost Grimoires", poinformowała spółka. W marcu na platformie Xbox One zadebiutuje "Dark Arcana: The Carnival", na Apple TV oraz Amazon Fire TV zaoferowana zostanie gra "Clockwork Tales: Of Glass and Ink", a na PS4 trafią "Grim Legends: The Forsaken Bride" oraz "Nightmares from the Deep 2: The Siren's Call", podano również. >>>> 

CDRL

CDRL - właściciel marki Coccodrillo - skoncentruje się w najbliższych miesiącach na optymalizacji sieci i planuje uruchomić jeszcze w I kwartale kolejne sklepy w Polsce i za granicą, poinformował wiceprezes CDRL Tomasz Przybyła. >>>> 

HubStyle 

Przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle wyniosły w styczniu br. 1,4 mln zł, co oznacza wzrost 0 69% r/r, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży ogółem wzrosły w styczniu o 44% r/r do 2,5 mln zł. >>>> 

Eurocash

Eurocash rozpoczął się test projektu, który obejmie obszar województwa mazowieckiego dotyczący kompleksowego rozwiązania sprzedaży piw rzemieślniczych w niezależnych sklepach spożywczych, poinformowała spółka. Docelowo "Piwne Terytoria" mają być do końca roku wprowadzone w sklepach w całej Polsce, podano również.>>>> 

Torpol  

Portfel zamówień Torpolu wynosi ok. 300 mln zł w podpisanych umowach, ponadto spółka oczekuje zawarcia umów w przetargach, gdzie miała najlepszą ofertę. Wartość trzech największych takich postępowań to ok. 1,46 mld zł, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Według niego, "poważniejszych przychodów" z tytułu prac na polskich torach można spodziewać się od połowy br., choć dopiero 2018 r. pozwoli na generowanie "bardziej wyrównanej" sprzedaży. >>>> 

Robyg

Robyg ma 3 tys. mieszkań w trakcie budowy, poinformowała spółka. Ponadto dysponuje bankiem ziemi w Warszawie i Gdańsku wystarczającym na realizację ponad 14 tys. lokali, podano również. >>>> 

Vistula Group 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w styczniu 2017 roku wyniosły ok. 43,6 mln zł i były wyższe o ok. 8% w skali roku, podała spółka. >>>> 

ATM 

- ATM będzie oferował usługi w modelu carrier neutral w Centrum Danych Atman Warszawa-1, podała spółka. >>>> 

PKN Orlen, PGNiG

Orlen Upstream - spółka zależna PKN Orlen - oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisały umowę w sprawie udostępnienia PGNiG danych sejsmicznych 3D wykonanych w ramach tematu badawczego "Potycz-Garwolin" oraz współpracy na obszarze koncesji Garwolin, wchodzącej w skład realizowanego przez Orlen projektu Karbon, podało PGNiG. >>>>  

Feerum

Akcjonariusze Feerum zdecydowali o przerwie do 3 marca br. w walnym, które miało decydować o emisji akcji, wynika z uchwał walnego. >>>> 

OT Logistics

OT Logistics zawarło umowę z konsorcjum banków na kredyt w łącznej wysokości 50 mln zł, który zostanie przeznaczony na wykup obligacji serii B i C zapadających w lutym br., podała spółka. >>>> 

OT Logistics otrzymało potwierdzenie, iż złożona oferta nabycia 51% akcji AD Montecargo, przewoźnika kolejowego w Czarnogórze, jest formalnie poprawna, podała spółka. >>>>