Budimex złożył najtańsze oferty, warte 768,68 mln zł i 811,97 mln zł brutto, w dwóch częściach przetargu na budowę drogi ekspresowej S14 - Zachodniej Obwodnicy Łodzi, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Część nr 1 obejmuje odcinek I od węzła Łódź Lublinek do węzła Łódź Teofilów, a część nr 2 odcinek II od węzła Łódź Teofilów (bez węzła) do dk 91 w m. Słowik.

Druga najtańsza oferta (w obu częściach) należała do konsorcjum spółek Strabagu (788,02 mln zł i 880,7 mln zł), a trzecia (także w obu częściach) do konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Czartki i Mostów–Łódź (818,62 mln zł i 978,78 mln zł).

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to w części I 672,02 mln zł, a w części II 759,27 mln zł brutto.

Poza ceną potencjalni wykonawcy deklarowali czas gwarancji na wybrane elementy prac - wszyscy 10 lat.

Droga ekspresowa S14 - Zachodnia Obwodnica Łodzi i Zgierza jest ostatnim elementem ringu autostradowego wokół aglomeracji łódzkiej. Fragment, jaki pozostał do wybudowania, liczy sobie 28,5 km długości i połączy istniejący odcinek (węzeł Dobroń - węzeł Łódź Lublinek).

Całe przedsięwzięcie jest podzielone na dwa odcinki realizacyjne: odcinek I - od węzła Łódź Lublinek do węzła Łódź Teofilów (z węzłem) o długości 12,2 km, odcinek II - od węzła Łódź Teofilów do drogi krajowej nr 91 w Słowiku (wraz z włączeniem do autostradowego węzła Emilia) o długości 16,3 km. Wykonawcy będą mieli odpowiednio: 26 miesięcy na wybudowanie pierwszego odcinka, 32 miesiące na wybudowanie drugiego odcinka.

>>> Polecamy: Via Baltica wg. nowych zasad. GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę kolejnego odcinka trasy S61

Reklama