Bank Pekao 

Zysk netto grupy Banku Pekao w IV kwartale 2016 r. wzrósł do 494,7 mln zł z 438,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk był o 3 proc. wyższy od konsensusu PAP, który zakładał 478,5 mln zł. Zarząd banku rekomenduje 8,68 zł dywidendy na akcję z zysku za ub.r.

Bank Pekao rekomenduje wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 8,68 zł na akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 99,9% zysku netto grupy za 2016 rok, podała instytucja. >>>> 

Łączna wartość nowych kluczowych kredytów dla klientów indywidualnych, obejmujących pożyczki gotówkowe i złotowe kredyty hipoteczne w 2016 roku przekroczyła 14,5 mld zł i była o 4,3% wyższa w skali roku, podał bank.>>>> 

Wskaźnik koszty do dochodów Banku Pekao spadł do 43,7% na koniec 2016 r. wobec 45,6% rok wcześniej, przy wzroście dochodów o 4,2% r/r i spadku kosztów o 0,2% r/r, podała instytucja.>>>> 

Bank Pekao oczekuje w tym roku się stabilizacji marży odsetkowej w całym sektorze, przy umiarkowanym wzroście kredytów, poinformował prezes Luigi Lovaglio.>>>> 

Bank Pekao chce w tym roku osiągnąć sprzedaż nowych kluczowych kredytów detalicznych na poziomie ponad 15 mld zł (wobec 14,56 mld zł w ub.r.), poinformował prezes Luigi Lovaglio.>>>> 

Murapol 

Grupa Murapol podpisała przedwstępną umowę na zakup działki o powierzchni 3,55 ha, położonej przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu, podała spółka. Inwestycja opiewa na kwotę 8,5 mln zł netto i zostanie na niej zrealizowany projekt deweloperski, w ramach którego powstanie 756 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 30 tys. m2. >>>> 

Archicom 

Archicom Nieruchomości 4 nabył nieruchomość położoną w Krakowie w dzielnicy Bieżanów-Prokocim o powierzchni 0,39 ha za cenę netto 3,63 mln zł, podał Archicom. Działka pozwala na budowę ok. 85 mieszkań. >>>> 

Qumak  

Rada nadzorcza Qumaka podjęła uchwałę o powołaniu w skład zarządu Włodzimierza Kaweckiego, który obejmie funkcję wiceprezesa i będzie sprawował nadzór nad sprzedażą w obszarze IT, podała spółka.>>>> 

BOŚ 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zebrał na rynku niemieckim ponad 10 mln euro depozytów w ciągu kilku tygodni i podtrzymuje plan osiągnięcia poziomu kilkudziesięciu milionów euro do końca roku, poinformowała wiceprezes Anna Milewska w rozmowie z ISBnews. Zachęcony sukcesem za naszą zachodnią granicą, bank - możliwe, że już w II kw. - rozpocznie podobną działalność na rynku hiszpańskim. >>>> 

Investeko 

Zarząd Investeko podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D1 oraz ich szczegółowych warunków emisji, poinformowała spółka. Maksymalna wartość nominalna emisji ma wynieść do 1,5 mln zł, podano także. >>>> 

Orange Polska 

Orange Polska osiągnął 100 tys. klientów usługi światłowodowej FTTH, poinformował prezes Jean-François Fallacher. >>>>    

Orange Polska wprowadza kompleksową ofertę Orange Love, która ma przyspieszyć tempo pozyskiwania nowych klientów, jak również cross-selling dotychczasowej bazy, poinformował prezes Jean-François Fallacher. >>>>  

QubicGames 

QubicGames przedstawi do końca marca 2017 r. zaktualizowaną strategię działania na najbliższe lata, poinformowała spółka. Jednym z jej elementów będzie wydawanie gier mobilnych w modelu Premium i free-to-play (F2P). W tym celu planuje powołać na przełomie I/ II kw. br. polską spółkę zależną, której przedmiotem działalności będzie wydawanie gier mobilnych w modelu Premium i F2P0. >>>>  

IMS 

IMS zamknął III transzę programu skupu akcji własnych bez realizacji żadnej transakcji, poinformowała spółka. Zapisy chętnych do zbycia swoich akcji były prowadzone w dniach 26 stycznia - 8 lutego, a proponowana cena wynosiła 3 zł za akcję, podano także. >>>>  

PGE 

Budowa nowych bloków w należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Elektrowni Opole jest zaawansowana w około 70%, poinformował dyrektor elektrowni Bernard Ptaszyński. >>>> 

UniCredit 

UniCredit odnotował 13,56 mld euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 153 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Grupa Dino 

Grupa Dino podtrzymuje zamiar "jak najszybszego" debiutu na GPW, który powinien nastąpić najpewniej w II kw. br., poinformował prezes Szymon Piduch. Podtrzymał także plany rozwoju liczby sklepów, który w 2017 r. ma być co najmniej taki, jak w ub.r., w którym Dino otworzyło 117 placówek netto. >>>> 

GTC 

Globe Trade Centre (GTC) wynajęło w ub.r. ponad 53,5 tys. m2 wysokiej jakości powierzchni biurowej w budynkach należących bądź zarządzanych przez grupę w Polsce, podała spółka. >>>> 

Vigo System 

Vigo System i Warsaw Equity Group porozumiały się ws. uruchomienia VIGO WE INNOVATION - inkubatora, mającego inwestować w projekty technologiczne o globalnym potencjale, podało Vigo.>>>>  

Enter Air 

Spółka zależna Enter Air - Enter Air sp. z o.o. i Itaka Holding zawarły aneks do umowy charteru (Air Charter Agreement), który dotyczy usług charterowych w sezonie turystycznym Lato 2017 oraz Zima 2017 & Zima 2018, podała spółka. Wartość szacunkowa aneksu wynosi 49 mln USD (ok. 197,6 mln zł). >>>>