LW Bogdanka chce przeznaczać do 50% jednostkowego zysku na dywidendę


Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada rekomendowanie wypłaty do 50% jednostkowego zysku netto w formie dywidendy w strategii do 2025 r., podała spółka.
"LW Bogdanka S.A. w perspektywie średnio i długoterminowej chce pozostać spółką dywidendową, a zamiarem zarządu jest wnioskowanie w przyszłości do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki, sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej" - czytamy w komunikacie.
Wysokość każdorazowo rekomendowanej przez zarząd dywidendy będzie uzależniona od aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, planowanych procesów inwestycyjnych oraz prognozowanego poziomu zadłużenia spółki, podano także.
LW Bogdanka na koniec 2015 r. miała 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)