Zysk netto BZ WBK spadł r: r do 2166,85 mln zł w 2016 r.Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK odnotował 2 166,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2 327,27 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 2 166,85 mln zł w porównaniu z 2 327,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4 770,37 mln zł wobec 4 309,15 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 914,72 mln zł wobec 1 938,1 mln zł rok wcześniej.

"Nasze wyniki finansowe za 2016 rok świadczą o tym, że mimo presji ze strony m.in. regulatorów i ustawodawców, charakteryzujemy nie tylko stabilnością, ale też systematycznym rozwojem. W 2016 roku zysk brutto grupy Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł ponad 3,1 mld zł. Wartość naszych aktywów przekroczyła 150,1 mld zł. W wymagającym środowisku historycznie najniższych stóp procentowych poprawiliśmy, w porównaniu z zeszłym rokiem, wynik odsetkowy, podobnie jak przychody z tytułu opłat i prowizji. Utrzymaliśmy wiodącą rolę w obszarze efektywności mierzonej wskaźnikiem ROE wśród największych banków w Polsce, mamy też silną pozycję kapitałową oraz wyróżniający nas pozytywnie w sektorze wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)" - napisał prezes Maciej Gajewski w liście do akcjonariuszy.

Na koniec 2016 roku grupa BZ WBK WBK (ogółem BZ WBK i Santander Consumer Banku) miała łącznie 6,4 mln klientów. Wzrost kredytów udzielonych klientom indywidualnym w skali całej grupy wyniósł 8,4% r/r, a należności od firm i instytucji publicznych wobec grupy wzrosły o 4,2%.

Aktywa razem banku wyniosły 150,1 mld zł na koniec 2016 r. wobec 139,71 mld na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 2 081,72 mln zł wobec 1 756,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)