Stalprodukt miał 81,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r.Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Stalprodukt osiągnął 105,2 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej i 81,8 mln zł zysku netto w IV kwartale 2016 r., podała spółka.

"Zarząd spółki podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalproduktu w IV kwartale 2016 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej. [...] Zarząd spółki jednocześnie informuje, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany raport kwartalny Stalproduktu za IV kwartał 2016 r. zostanie podany do publicznej wiadomości 28 lutego.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)