Asseco SEE rekomenduje 0,47 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,47 zł na akcję z zysku za 2016 r. oraz z kapitału rezerwowego, podała spółka.

"Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe S.A. informuje, iż będzie rekomendował radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w 2017 r. na poziomie 0,47 zł na jedną akcję spółki, z zysku netto spółki osiągniętego w 2016 roku oraz z kapitału rezerwowego spółki" - czytamy w komunikacie.

W marcu 2016 r. akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o przeznaczeniu 21,79 mln zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,42 zł na akcję.

W 2016 r. spółka miała 51,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 43,58 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 19 tys. zł wobec 55,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)