Konsorcjum Unibepu ma kontrakt na drogę nr 673 na odc. Dąbrowa Biał.-SokółkaWarszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Konsorcjum firm Unibep (lider konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. podpisało umowę na wykonanie inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości", podał Unibep.

"Wynagrodzenie konsorcjum za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 67,4 mln zł netto, przy czym udział emitenta w konsorcjum został określony na 92,86 %, co odpowiada kwocie ok. 62,5 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Unibep podał, że zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w III kwartale 2018 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)