"Analitycy MR prognozują, że w lutym 2017 roku, przy jednym dniu roboczych mniej niż przed rokiem, powinniśmy odnotować wzrost produkcji przemysłowej zbliżony do 3 proc." - czytamy w komentarzu do danych GUS

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przemysłu w styczniu 2017 roku była o 9 proc. wyższa niż rok wcześniej. Wynik jest lepszy od oczekiwań. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w styczniu wzrosła o 4,1 proc. r/r. 

Analitycy resortu zwrócili także uwagę, że dane dotyczące sprzedaży detalicznej, której realny wzrost wyniósł 9,6 proc. w styczniu, sugerują, iż zarówno sektor usług, jak i sektory przemysłowy oraz budowlany, pozytywnie wpłyną na wzrost gospodarczy w I kwartale br. Aktywność w sektorach przemysłowym oraz usługowym powinna być wyższa niż w ostatnim kwartale 2016 roku. Sektor budowlany, po czterech kwartałach spadku, powinien odnotować nieznaczny wzrost aktywności.

>>> Polecamy: Zachód zyskuje, Wschód traci. Cała prawda o migracji wewnątrz UE