Rząd proponuje jednorazowe rozliczenie nakładów inwestycyjnych do określonej kwoty. Limit kwotowy jednorazowego rozliczenia to 100 tys. zł wartości środków trwałych na rok podatkowy przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych.

"Analizy makroekonomiczne wykazują, że wprowadzana zmiana poprzez stymulację inwestycji będzie stanowiła impuls popytowy. Na podstawie przeprowadzonych analiz przyjęto założenie, że przesunięcie zobowiązań podatkowych będzie równoważne obniżce stóp procentowych banku centralnego o 0,3 punktu procentowego" - napisano.

"Wzrost inwestycji przełoży się jednocześnie na wzrost PKB zarówno w krótkim terminie na bazie działania popytowych efektów mnożnikowych oraz w długim terminie w wyniku zwiększenia możliwości produkcyjnych" - dodano.

Liczy, że skutkiem programu będzie około 2800 nowych miejsc pracy.

"Innymi słowy, baza podatkowa zostanie poszerzona, czego beneficjentem będą miedzy innymi JST, które zatrzymają część wpływów PIT" - napisano.

Rząd podał, że na podstawie szacunkowych obliczeń ustalono, że wprowadzana regulacja przełoży się na wzrost dochodów gospodarstw domowych o około 138 mln zł, a to będzie skutkowało wzrostem wpływów budżetowych, a także wzrostem dochodów do dyspozycji konsumentów, a przez to wydatków na konsumpcję i pośrednio wpływów z tytułu podatku VAT.