Zysk netto Asseco BS wzrósł r: r do 42,45 mln zł w 2016 r.


Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Asseco Business Solutions odnotowało 42,45 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 33,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 51,56 mln zł wobec 40,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,76 mln zł w 2016 r. wobec 151,83 mln zł rok wcześniej.
"W omawianym okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży Asseco Business Solutions S.A. wyniosły 168 756 tys. zł i były o 11,15% wyższe niż w 2015 roku. Istotnym czynnikiem generującym poprawę wyników był dynamiczny wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych. Znaczący wpływ miały także zmiany w prawie i wprowadzenie obowiązku wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego przez duże przedsiębiorstwa" - czytamy w raporcie.
Wzrost sprzedaży nie pozostał bez wpływu na poziom kosztów operacyjnych, podkreśliła spółka. Podstawowe koszty działalności operacyjnej (bez COGS) były o 8,11% wyższe niż w 2015 roku. Największy udział w strukturze kosztów operacyjnych mają koszty świadczeń na rzecz pracowników (w tym przede wszystkim wynagrodzenia). W porównaniu do 2015 roku koszty te wzrosły o 11,32%. Kolejną istotną pozycję kosztową stanowią usługi obce, które wzrosły o 4,76%, podano również.
"Spółka konsekwentnie zwiększa udział w portfelu projektów o wyższej rentowności, co wpłynęło na znaczącą poprawę zysku brutto ze sprzedaży w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku [72,76 mln zł wobec 60,18 mln zł]" - czytamy dalej.
Zysk netto wypracowany w 2016 roku zamknął się kwotą 42,45 mln zł wobec 33,51 mln zł w 2015 roku (wzrost o 26,67%). EBITDA wzrosła o 21,92% do poziomu 62,55 mln zł. Spółka osiągnęła poprawę wszystkich kluczowych wskaźników rentowności, największy wzrost, o 3,9 pkt proc. wypracowując na marży operacyjnej, podano także.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

(ISBnews)