Zysk netto Arterii wyniósł 7,37 mln zł w 2016 r.


Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - Arteria odnotowała 7,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 10,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,92 mln zł wobec 12,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,91 mln zł w 2016 r. wobec 176,56 mln zł rok wcześniej.
"Grupa kapitałowa Arteria zakończyła 2016 rok przychodami ze sprzedaży w wysokości 179 mln zł, osiągając wskaźnik EBITDA na poziomie blisko 17 mln złotych. Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany uwarunkowań biznesowych ostatnich kwartałów, wynik ten należy uznać za sukces oraz dobry prognostyk na kolejne lata działalności grupy kapitałowej" - napisał prezes Marcin Marzec w liście do akcjonariuszy.
"Najdynamiczniej rozwijającym się segmentem naszej działalności pozostaje sprzedaż usług call center, z których przychody po raz pierwszy w historii spółki przekroczyły 100 mln zł, notując blisko 20% wzrostu w stosunku do 2015 roku i stanowiąc ponad 60% całej sprzedaży grupy kapitałowej w 2016 roku. Ten wynik umocnił pozycję grupy Arteria S.A. na pozycji lidera branży komercyjnych usług telemarketingowych w Polsce, w którego strukturach działa dziś łącznie 2200 stanowisk telemarketingowych. Tak dobry wynik sprzedaży usług call center był możliwy dzięki unikalnej ofercie obejmującej specjalistyczne know-how w zakresie customer care oraz innowacyjnych rozwiązań służących komunikacji z klientem klasy omnichannel"- czytamy dalej.
Po roku 2015, w którym prowadzone były działania akwizycyjne, 2016 był dla grupy kapitałowej Arteria S.A. okresem poświęconym porządkowaniu aktywów. O niższej rentowności zdecydowała konieczność dokonania restrukturyzacji rozwojowej nowo zakupionych spółek, zwłaszcza Contact Center Sp. z o.o., której celem jest poprawa efektywności działania, usprawnienia organizacyjne oraz udoskonalenie procesów zarządzania co przełoży się na niższe koszty działalności w 2017 roku, dodał prezes Arterii.
W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2016 r. wyniosła 3,46 mln zł wobec 1 mln zł straty rok wcześniej.
Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 176,56 mln zł w 2015 r.
(ISBnews)