GUS podał, że składowe dotyczące przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i handlu detalicznego wzrosły w stosunku do lutego, podczas gdy odnosząca się do usług utrzymuje się na poziomie sprzed miesiąca i jako jedyna pozostaje na poziomie poniżej średniej długookresowej.

W skali roku wartości wszystkich składowych rosną.

Wskaźnik ocen diagnostycznych i prognostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem i przed rokiem. (PAP)