Wittchen wniesie skargę kasacyjną do WSA ws. decyzji o podatku za 2011 r.Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Wittchen otrzymał decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej, na podstawie której utrzymana została w mocy decyzja dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z 27 października ub.r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011, podał Wittchen. Łączna kwota zobowiązania podatkowego, wynikająca z otrzymanej decyzji może wynieść 6 mln zł plus odsetki, z czego 2,1 mln zł plus odsetki jest wymagalne na mocy otrzymanej decyzji. Spółka zapowiada wniesienie skargi kasacyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wittchen podał, że na podstawie ww. decyzji dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie określił zobowiązanie podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 rok w wysokości 2,1 mln zł plus odsetki.

"Równocześnie z decyzji wynika zwiększenie w roku 2011 przychodów podatkowych spółki o kwotę 16,6 mln zł oraz zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę 15,1 mln zł. W wyniku powyższego dochód do opodatkowania za rok 2011 zwiększył się o kwotę 31,7 mln zł, w efekcie czego, zobowiązania podatkowe za lata 2012-2016 mogą zwiększyć się o dodatkową kwotę 3,9 mln zł plus odsetki w związku z rozliczeniem w tych okresach straty podatkowej za rok 2011" - czytamy w komunikacie.

Łączna kwota zobowiązania podatkowego wynikająca z otrzymanej decyzji może wynieść 6 mln zł plus odsetki, z czego 2,1 mln zł plus odsetki jest wymagalne na mocy otrzymanej decyzji, podano także.

Wittchen podał, że powyższa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

"Emitent nie zgadza się z treścią decyzji i wniesie od niej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - podsumowano w informacji.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)