Uniwheels uważa cenę w wezwaniu za odpowiadającą godziwej


Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - Uniwheels uznał cenę w wezwaniu skorygowaną w górę do 236,07 zł za odpowiadającą wartości godziwej, a zarząd rekomenduje akcjonariuszom zaakceptowanie wezwania, poinformowała spółka.
"W opinii zarządy cena akcji oferowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki. Zarząd rekomenduje zatem Akcjonariuszom zaakceptowanie wezwania" - czytamy w raporcie.
Superior Industries International Germany AG ogłosił wezwanie na 12 400 000 akcji Uniwheels, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu. Cena w wezwaniu została pod koniec marca skorygowana w górę do 236,07 zł z 235,83 zł.
Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM - Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
(ISBnews)