Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Wartość nakładów na portfele wierzytelności nabyte przez grupę Kruk wyniosła 214 mln zł w I kw. 2017 r., zaś wartość nominalna tych wierzytelności wyniosła 3 830 mln zł, odpowiednio o 234% i 827% więcej r/r. Rok wcześniej wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez grupę wyniosła 64 mln zł przy wartości nominalnej 413 mln zł, podał Kruk.
Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Kruka wyniosła 309 mln zł w I kw. br. wobec 217 mln zł (czyli wzrosła o 42% r/r), podano również w komunikacie.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
(ISBnews)