Podwykonawca wezwał Sygnity do zapłaty 2,4 mln zł kary, spłaty 33,8 mln zł długu


Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Podwykonawca Sygnity złożył wypowiedzenie umowy podwykonawczej i wezwał spółkę do zapłaty kary umownej w wysokości ok. 2,4 mln zł oraz zapłaty zadłużenia w kwocie ok. 33,8 mln zł, podała spółka.
"Zgodnie z treścią otrzymanego pisma, podwykonawca powołując się na art. 746 § 2 w zw. z art. 750 kodeksu cywilnego, wypowiada umowę podwykonawczą, stwierdzając, że umowa ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania wypowiedzenia. W piśmie podwykonawca wskazał na przyczyny, które w jego ocenie uzasadniają wypowiedzenie umowy" - czytamy w komunikacie.
W tym samym piśmie podwykonawca wezwał spółkę do zapłaty kary umownej z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez spółkę w wysokości ok. 2,4 mln zł w terminie do 24 kwietnia 2017 roku oraz wezwał do zapłaty zadłużenia w kwocie ok. 33,8 mln zł, podano także.

"Jednocześnie spółka wyjaśnia, że w otrzymanym odrębnie w dniu 11 kwietnia 2017 roku uzasadnieniu decyzji podwykonawcy, wskazał on, że umowa nie pozwalała na optymalną i efektywną współpracę, a przy tym podwykonawca wyraził gotowość zawarcia nowej umowy w miejsce tej, która została wypowiedziana, oraz do współdziałania w celu, jak to zostało określone, m.in. udoskonalenia współpracy" - czytamy dalej.

Spółka poinformowała również, że prowadzi obecnie szczegółową analizę otrzymanego wypowiedzenia pod kątem jego zasadności i skuteczności oraz korzyści z ewentualnego wznowienia współpracy na podstawie nowej umowy.
Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2015/2016 (1 października 2015 - 30 września 2016) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 423 mln zł.
(ISBnews)