"Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w marcu 2017 r. ogłosiły upadłość 42 przedsiębiorstw podobnie jak przed miesiącem oraz o 30,0 proc. mniej niż w marcu 2016 r." - napisano.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (kwiecień 2016 r.–marzec 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 580 przedsiębiorstw. Suma upadłości po marcu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa obniżeniu o -3,0 proc.

KUKE zakłada, że przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,7 proc. oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4 proc., w bieżącym roku upadnie około 600 firm, co stanowi poziom zbliżony do poziomu upadłości z 2016 r.

"Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok. 300-350 w roku). Rok 2017 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy się w przedziale 900-950 podmiotów. Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 12,5 proc.-18,8 proc." - napisano.

>>> Czytaj też: Liczba bankructw w Japonii najniższa od 26 lat