GUS podał, że ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 9,6 (plus 6,4 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,1 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9,6 proc.(przed miesiącem odpowiednio 17,6 proc. i 11,2 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorcy sygnalizują wzrost bieżącej produkcji i portfela zamówień. Optymistyczne prognozy w tym zakresie są zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się, natomiast jej przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach. Sygnalizowany jest wzrost poziomu należności" - napisano w komentarzu do badania.

Nieco wolniej niż w marcu rosną opóźnienia płatności za sprzedane produkty.

"Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia podobny do planowanego przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, nieco szybciej niż prognozowano w marcu" - dodano.