Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca br. wyniosła 1 324,2 tys. wobec 1 383,4 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 600,5 tys. przed rokiem. 

Według analityków ankietowanych przez ISBnews, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2% na koniec marca 2017 r.

Na początku miesiąca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2% w marcu, tj. o 0,3 pkt proc. mniej wobec poprzedniego miesiąca.

W tegorocznej ustawie budżetowej rząd zapisał, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniesie 8%.