"W porównaniu do marca 2017 roku, odsetek ocen pozytywnych wzrósł w kwietniu o 3 punkty procentowe, jednakże jednocześnie nastąpił wzrost o 1 punkt procentowy odsetka osób, które uważają, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Odsetek osób nie mających zdania w tej sprawie spadł w tym miesiącu o 4 punkty procentowe" - napisano.

Ponad połowa badanych (52 proc.) uważa, że polska gospodarka się rozwija. Przeciwnego zdania jest 37 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w dn. 6-11 kwietnia na grupie 1067 osób. (PAP Biznes)