Zysk netto Uniwheels wzrósł r: r do 16,4 mln euro w I kw. 2017 r.


Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Uniwheels odnotowało 16,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 10,5 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Zysk netto zwiększył się do 16,4 mln euro (+56,2% r/r), a na jego poziom w I kwartale 2017 wpłynęła pozytywnie wycena instrumentów finansowych w wysokości 3,7 mln euro" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.
Zysk operacyjny wyniósł 140,1 mln euro wobec 111 mln euro zysku rok wcześniej.
"Od czwartego kwartału 2016 rynkowe ceny aluminium wzrosły i wpłynęły na koszty materiałowe w pierwszym kwartale 2017. Koszty osobowe rosły zgodnie ze wzrostem przychodów, a na ich poziom wpływały koszty dodatkowej rekrutacji do zakładu w Stalowej Woli oraz podwyżki płac. Inne koszty operacyjne rosły umiarkowanie. W efekcie zysk EBITDA wzrósł o 27% do poziomu 17,9 mln euro. Pomimo podwyżek płac i wzrostu kosztów materiałowych rentowność EBITDA również się poprawiła - do poziomu 13,6%" - czytamy dalej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,6 mln euro w I kw. 2017 r. wobec 109,1 mln euro rok wcześniej.
"W I kwartale 2017 Grupa Uniwheels zanotowała 131,6 mln euro przychodów, co oznacza wzrost o 20,6% r/r, głównie dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży felg (+16,7% r/r), lepszemu miksowi produktowemu oraz cokwartalnemu dostosowywaniu cen felg w oparciu o rynkowe ceny aluminium" - czytamy także.
W I kwartale 2017 Grupa sprzedała 2 436 tys. felg w obu segmentach: OEM oraz Akcesoriów (łączny wzrost sprzedaży o 16,7% w porównaniu do I kwartału 2016). W segmencie OEM Grupa sprzedała w tym okresie 2 055 tys. felg (+15,3% r/r) a w segmencie Akcesoriów 381 tys. felg (wzrost o 24,9% r/r). W segmencie OEM przychody wzrosły o 19,1% r/r, a w segmencie Akcesoria wzrost przychodów wyniósł 21,3% r/r, podano również.
"Biorąc pod uwagę perspektywy na rok 2017, zarząd Uniwheels AG, podtrzymuje oczekiwania, które przedstawiono w raporcie rocznym za 2016 rok. Wzrost sprzedaży felg w sztukach wyniesie w 2017 między 10% a 15% rok do roku. Przychody Grupy wzrosną między 14% a 19% rok do roku (brane pod uwagę prognozowane zmiany cen na rynku aluminium). Z kolei zysk EBITDA wzrośnie między 15% a 20% rok do roku" - podsumowano w komunikacie.
Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM - Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
(ISBnews)