W latach 1991-2010 udział dorosłych Europejczyków, którzy należą do klasy średniej, wzrósł we Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Tymczasem w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii trend był odwrotny.

O obserwacji informuje na swojej stronie Pew Research Center.

Europa w badanym okresie doświadczyła wielu istotnych z punktu widzenia gospodarek wydarzeń. Zjednoczenie Niemiec z 1990 roku, wejście w życie Traktatu z Maastricht powołującego do życia Unię Europejską w 1993, powołanie wspólnej waluty euro w 2002 roku, czy wreszcie kryzys z 2008 roku, miały różne konsekwencje w poszczególnych krajach.

Reklama

Spada liczebność klasy średniej…

Wśród 11 państw, które brano pod uwagę, klasa średnia w największym stopniu powiększyła się w Irlandii (wzrost o 8 proc. w latach 1991-2010). Co więcej, był to jednocześnie najszybszy wzrost w grupie badanych krajów. Stosunkowo dużych wzrostów jeśli chodzi o liczebność klasy średniej doświadczyła też Wielka Brytania (7 proc.). Nieco mniejszy, bo 3- i 2-proc. zanotowano odpowiednio w Holandii i Francji.

W pozostałych 7 krajach (Norwegia, Dania, Luksemburg, Niemcy, Finlandia, Włochy, Hiszpania) liczebność członków klasy średniej zmniejszyła się.

…ale rosną dochody rozporządzalne

Należy jednak zaznaczyć, że w tym samym okresie w większości branych pod uwagę krajów (Luksemburg, Norwegia, Holandia, Dania, Francja, Irlandia i Wielka Brytania) mediana rocznego dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych w widoczny sposób rosła. Dla przykładu w Irlandii wzrosła z 22 684 dol. w 1991 roku do 39 067 dol. w 2010, a w Wielkiej Brytanii z 26 145 dol. w 1991 roku do 37 826 dol. w 2010.

Z 11 krajów tylko we Włoszech zaobserwowano wyraźny spadek tego wskaźnika z poziomu 40 265 dol. w 1991 roku do 32 353 dol. w 2010 roku. W pozostałych 3 krajach (Niemcy, Finlandia, Hiszpania) mediana rocznego dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych utrzymywała się na mniej więcej tym samym poziomie (Niemcy – ok. 41 tys. dol. rocznie, Finlandia – ok. 39 tys. dol. rocznie oraz Hiszpania – ok. 31 tys. dol. rocznie).

Metodologia

Do „klasy średniej” w badaniu zaliczono wszystkie dorosłe osoby w danym kraju, których dochody rozporządzalne gospodarstw domowych wahały się na poziomie od 66 proc. do 200 proc. mediany dochodów rozporządzalnych całego kraju. Mediany dla całego kraju różniły się w zależności od danego państwa. Przykładowo mediana rocznego dochodu rozporządzalnego w Hiszpanii w 2010 roku wyniosła 31 885 dol., we Włoszech – 32 353 dol., w Wielkiej Brytanii – 37 826 dol., w Niemczech – 41 047 dol., we Francji – 41 076 dol., w Holandii – 43 192 dol., w Luksemburgu – 65 466 dol.

>>> Czytaj też: Litr benzyny za mniej niż 1 grosz? Sprawdź, ile naprawdę kosztuje paliwo na świecie