Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Cube.ITG

Oferta Cube.ITG, warta 116 mln zł brutto, została wybrana (jako jedna z pięciu) w przetargu na świadczenie usług dla rządowego Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) w ramach zamówienia dotyczącego zapewniania zasobów ludzkich z zakresu IT przez 3 lata, podała spółka.

Vistal Gdynia

Akcjonariusze Vistalu Gdynia zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. w wysokości 11,59 mln zł na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał. Na początku kwietnia Vistal Gdynia zarekomendował niewypłacanie dywidendy za ub.r. w związku z koniecznością zaangażowania kapitału w działalność inwestycyjną, ale strategia spółki zakłada budowę trwałego potencjału dywidendowego.

Reklama

MLP Group

MLP Group wyemitowała w ramach oferty prywatnej 20 000 szt. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln euro, podała spółka. "Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w euro powiększonej o marżę. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone. Cel emisji obligacji nie został określony. Ostateczny termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 11 maja 2022 roku z możliwością wcześniejszego wykupu obligacji przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) ponownie powołała Thomasa Kurzmanna na stanowisko prezesa na kolejną trzyletnią kadencję, podała spółka. Thomas Kurzmann jest prezesem zarządu GTC od sierpnia 2014 roku, przypomniano w komunikacie.

GTC odnotowało 136,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 71,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Stalprodukt

Stalprodukt odnotował 82,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 65,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Alchemia

Alchemia odnotowała 2,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosi obecnie 535 mln zł w podpisanych kontraktach, a z uwzględnieniem wartości kontraktów przewidywanych do podpisania - łącznie 1 083 mln zł, podała spółka. >>>>

Polwax

Polwax odnotował 3,42 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,67 mln zł wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,13 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 53,99 mln zł rok wcześniej.

Tarczyński

Tarczyński odnotował 2,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Inter RAO Lietuva

Inter RAO Lietuva odnotowało 2,58 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 3,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

ABC Data

ABC Data odnotowała 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 994,8 mln zł przychodów w I kw. 2017 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Giełda Papierów Wartościowych

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zarekomendować przeznaczenie na dywidendę 90,24 mln zł, tj. 70,7% skonsolidowanego zysku netto za 2016 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych, co oznacza wypłatę w wysokości 2,15 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Libet

Libet odnotował 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 9,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Getback

Getback dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii MN o łącznej wartości nominalnej 6 430 000 zł, podała spółka. >>>>

CCC

CCC odnotowało 50,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 19,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC planuje przeprowadzić emisję pięcioletnich obligacji zamiennych w ramach programu o wartości ok. 100 mln euro do końca 2017 roku, podała spółka. >>>>

CCC podtrzymało plany zwiększenia powierzchni handlowej o co najmniej 100 tys. m2, poinformowała spółka. W I kw. powierzchnia ta zwiększyła się o 13 tys. m2. >>>>

Impexmetal

Impexmetal odnotował 28,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 25,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Neuca

Neuca odnotowała 30,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 35,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Neuca skoncentruje się w tym roku na uspójnianiu zasad i standardów medycznych w przejętych przychodniach. Na akwizycje pojedynczych przychodni spółka może wydać kilka milionów złotych w II półroczu. Neuca chce też zwiększyć do ok. 800 liczbę aptek na swojej platformie Apteline.pl do końca roku, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers odnotował 10,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 31,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CDRL

CDRL odnotowało1,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pepees

Pepees odnotował5,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Apator

Apator odnotował16,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 13,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Talanx

Talanx odnotował 238 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 222 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Talanx podtrzymuje, że wypracuje ok. 800 mln euro zysku netto w 2017 r., podała spółka. >>>>

Ovostar Union

Ovostar Union N.V. odnotował4,28 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,97 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rawlplug

Rawlplug odnotował8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Neuca

Neuca - po wynikach I kwartału - podtrzymuje cel finansowy na ten rok zakładający wypracowanie 115 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, poinformował prezes Piotr Sucharski. >>>>

Vigo System

Vigo System odnotowało2,45 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa odnotował13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 12,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bowim

Bowim odnotował 8,48 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. tj. o 6,89 mln zł więcej niż w I kw. 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Plaza Centers

Plaza Centers odnotowała 46,52 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 46,12 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Awbud

Abadon Real Estate (Abadon RE) sfinalizował transakcję zakupu 100% udziałów spółki Petrofox, co oznacza, że posiada teraz bezpośrednio i pośrednio 50,49% udziału w kapitale akcyjnym Awbudu, podał Abadon RE. >>>>

Victoria Dom

Victoria Dom zwiększyła zysk netto do 26,5 mln zł w 2016 r. z 11,3 mln zł rok wcześniej, przy wzroście przychodów o 84% r/r do 167,3 mln zł, podała spółka. >>>>

Asbis

Akcjonariusze Asbisu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 1,67 mln USD z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,03 USD na akcję , wynika z projektu uchwały na ZWZ. >>>>

JHM Development

Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2016 r. w wysokości 2,51 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z przyjętych uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

ZUE

ZUE ocenia, że złożona przez nie oferta, warta 372,75 mln zł, jest najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim, wynika z komunikatu spółki. Oferta wpłynęła do PKP PLK dziś, jako jedna z 6 złożonych. >>>>

Kruk

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 2 zł na jedną akcję dywidendy, poinformowała spółka. >>>>

Lokum Deweloper

Zarząd Lokum Deweloper zaproponował wyznaczenie dnia dywidendy na 20 czerwca br., a terminu wypłaty dywidendy - na 5 lipca 2017 r., podała spółka. >>>>

Pelion

W ramach zakończonych w piątek zapisów do sprzedaży akcji Pelionu akcjonariusze złożyli zapisy obejmujące łącznie 6 942 165 akcji, podał pełnomocnik Korporacji Inwestycyjnej Polskiej Farmacji (KIPF). >>>>

PCC Rokita

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez PCC Rokita w związku z ofertą publiczną i planowaną emisją papierów w ramach V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, podała Komisja. >>>>

PBKM

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydowało zysk netto za 2016 r. w wysokości 20,04 mln zł przeznaczyć w części wynoszącej 8,52 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 1,8 zł na akcję. Kwotę w wysokości 11,52 przeznaczono na kapitał zapasowy, wynika z przyjętych uchwał. >>>>