Zysk netto OEX wzrósł r: r do 1,86 mln zł w I kw. 2017 r.


Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - OEX odnotowało1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,28 mln zł wobec 2,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 116,67 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 83,18 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 0,3 mln zł wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).
(ISBnews)