Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 1,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 6,27 mln zł wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,34 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 4,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 165 tys. zł wobec 186 tys. zł zysku rok wcześniej.
Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)