Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Integer.pl odnotował92,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 21,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 23,79 mln zł wobec 33,29 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 107,3 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 190,31 mln zł rok wcześniej.
"W pierwszych 3 miesiącach 2017 r. łączne przychody grupy kapitałowej Integer.pl wyniosły 107,3 mln zł i były o 83 mln zł niższe niż w pierwszych 3 miesiącach 2016 r. Spadek przychodów całej grupy wynika z zakończenia działalności związanej z obsługą korespondencji listowej innej niż przesyłki e-commerce (głównie kontrakt sądowy). W I kwartale 2016 r. przychody związane z obsługą korespondencji listowej innej niż przesyłki e-commerce wyniosły 75,5 mln zł. Działalność kurierska w pierwszych 3 miesiącach 2017 r. w ramach sprzedaży do klientów zewnętrznych wygenerowała 51,1 mln zł przychodu, co stanowiło ponad 31% sprzedaży do klientów zewnętrznych w całym 2016 r. Poziom sprzedaży to efekt dalszego rozwoju usługi, w ramach której w I kwartale 2017 r. obsłużono ponad 4 mln paczek kurierskich. EBITDA osiągnięta na działalności kurierskiej w I kwartale 2017 r. była ujemna i wyniosła 4,6 mln zł" - czytamy w raporcie.
Przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych w ramach segmentu paczkomatowego w pierwszych 3 miesiącach 2017 r. wyniosły 54,4 mln zł (były o 31,5% wyższe r/r). EBITDA segmentu paczkomatowego w I kwartale 2017 r. była dodatnia i wyniosła 5,4 mln zł ( (2,3 mln zł) w I kwartale 2016 r.). Na poziom wskaźnika EBITDA segmentu paczkomatowego wpływ miała przede wszystkim pozytywna EBITDA osiągnięta na rynku polskim. EBITDA segmentu pozostałego w pierwszych 3 miesiącach 2017 r. była ujemna i wyniosła (2,7 mln zł) i była skutkiem między innymi obniżenia się poziomu sprzedaży paczkomatów do klientów zewnętrznych, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 11,4 mln zł wobec 3,94 mln zł straty rok wcześniej.
25 maja br. AI Prime i Rafał Brzoska ogłosili przymusowy wykup pozostałych akcji Integer.pl i InPost. W związku z ogłoszeniem zamiaru squeze-outu, GPW zawiesiła notowania akcji obu spółek od 25 maja.
Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą operator świadczący usługi kurierskie i paczkomatowe - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)