Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Próchnik odnotował2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,89 mln zł wobec 34 tys. zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,33 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 12,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 1,77 mln zł wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej.
"W pierwszym kwartale 2017 r. grupa kontynuowała strategię polegającą na wprowadzaniu bardziej różnorodnej kolekcji marki Próchnik, optymalizacji posiadanej sieci sprzedaży offline oraz rozwoju sprzedaży online. Sprzedaż internetowa zgodnie z przyjętymi założeniami nabiera coraz większego znaczenia dla przychodów grupy i jest obecnie jej głównym obszarem ekspansji, choć emitent nie zrezygnował z roztropnego rozwoju w obszarze offline" - czytamy w raporcie.
W tym celu Próchnik rozwijał ofertę franczyzową poprzez udział w targach a także realizował kolejne otwarcia salonów, w tym salonu w CH Arkadia.
"Niepowodzeniem zakończyły się negocjacje zmierzające do przejęcia sklepu internetowego oferującego bieliznę damską, ale doświadczenia zebrane dzięki prowadzeniu portalu www.mustache.pl pozwalają na realizację strategii zmierzającej do stopniowego zwiększania ilości marek jakie klienci będą mogli zakupić na coraz popularniejszej stronie www.prochnik.pl , co w przyszłości powinno zaowocować przekształceniem tej strony w platformę multibrandową" - czytamy dalej.
Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).
(ISBnews)