W wezwaniu Asseco BS na Macrologic złożono zapisy na ponad 75% akcji


Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - W wezwaniu Asseco Business Solutions (Asseco BS) do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic zapisy przekroczyły 75% akcji spółki, co oznacza, że doszło ono do skutku, poinformowała spółka.
"W związku z wezwaniem z dnia 11 kwietnia 2017 r. do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic, ogłoszonym przez Asseco Business Solutions zarząd Asseco BS niniejszym informuje, iż zapisami objętych zostało dotychczas co najmniej 1 416 540 akcji, tj. co najmniej 75% ogólnej liczby akcji, stanowiących 75% udziału w kapitale zakładowym Macrologic. Oznacza to osiągnięcie minimalnego progu liczby akcji, po osiągnięciu którego Asseco BS - zgodnie ze zobowiązaniem opisanym w wezwaniu - zobowiązuje się nabyć te akcje" - czytamy w komunikacie.
Ostatnim dniem przyjmowania zapisów był 6 czerwca 2017 r.
W kwietniu Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłosiło wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie wysokości 59 zł za sztukę. Celem wezwania jest przejęcie 100% udziałów i głosów w Macrologic oraz stworzenie grupy kapitałowej Asseco BS.
Macrologic jest dostawcą systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku.
W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

(ISBnews)