Rada Nadzorcza Pekao SA odwołała Luigi Lovaglio z funkcji prezesa zarządu - poinformował zarząd banku w środę w komunikacie. Rezygnację z funkcji wiceprezesów złożyli Diego Biondo i Stefano Santini.

Rada Nadzorcza postanowiła, iż do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Michał Krupiński będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Pekao SA, kierującego pracami zarządu, a po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa spółki - wynika z korekty raportu banku.

"Rada Nadzorcza postanowiła, iż do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, (KNF) Pan Michał Krupiński będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu, a po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję Prezesa Zarządu Banku" - poinformował zarząd banku w komunikacie.

Jak dodano, "powołanie Pana Michała Krupińskiego nastąpiło po uwzględnieniu oceny odpowiedniości".

"Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (+Bank+) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Banku odwołała Pana Luigi Lovaglio z funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz ze składu Zarządu Banku z dniem 14 czerwca 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Nie podano przyczyn odwołania.

Zarząd banku poinformował ponadto, że w środę rezygnacje z pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu banku ze skutkiem na dzień 14 czerwca 2017 r. złożyli Diego Biondo i Stefano Santini.

Rada Nadzorcza podziękowała całej trójce "za wkład wniesiony w rozwój Banku Pekao S.A.".

Jak poinformowano w komunikacie, "rezygnacje są efektem zbycia przez UniCredit S.p.A. 7 czerwca 2017 r. pakietu 32,8 proc. akcji Banku Pekao S.A. dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA oraz Polskiego Funduszu Rozwoju SA".

Jednocześnie zarząd banku poinformował, że także w środę "Rada Nadzorcza Banku powołała z dniem 15 czerwca 2017 r. Pana Michała Krupińskiego w skład Zarządu Banku i powierzyła pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku".

W marcu br. rada nadzorcza PZU odwołała Krupińskiego z funkcji prezesa spółki. W połowie kwietnia RN PZU powołała w skład zarządu spółki i powierzyła pełnienie funkcji prezesa Pawłowi Surówce.

W ubiegły czwartek Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao SA dokonało zmian w składzie rady nadzorczej banku. Członkowie rady nadzorczej zostali wybrani na trzyletnią kadencję. Jako zadanie nowej rady wskazano dokonanie zmian w zarządzie Banku Pekao SA, w tym wybór prezesa.

Do rady nadzorczej akcjonariusze powołali: Pawła Surówkę, Pawła Stopczyńskiego, Grzegorza Janasa, Michała Kaszyńskiego, Justynę Głębikowską-Michalak, Joannę Błaszczyk, Stanisława Ryszarda Kaczoruka, Sabinę Bigos-Jaworowską i Mariana Majchera. Sześciu nowych członków rady nadzorczej (Surówka, Stepczyński, Janas, Kaszyński, Głębikowska-Michalak, Błaszczyk) - było rekomendowanych przez PZU SA. Trzech (Kaczoruk, Bigos-Jaworowska, Majcher) przez Polski Fundusz Rozwoju.

Z rady odwołano dotychczasowego przewodniczącego Jerzego Woźnickiego oraz Leszka Pawłowicza, Dariusza Filara i Katarzynę Majchrzak. Rezygnację z członkostwa w radzie złożyli: Gianni Papa, Massimiliano Fossati, Laury Stefanii Panna, Doris Tomanek.

Wybór nowej rady związany był ze zmianami właścicielskimi w Banku Pekao SA. Przejęcie przez PZU pakietu akcji Pekao SA od włoskiego UniCredit to jeden z elementów zapowiadanej przez rząd "repolonizacji" sektora bankowego. WZA dokonało w zeszły czwartek również zmian w statucie Pekao SA, skreślając m.in. zapis, że Bank Pekao SA jest członkiem Grupy Bankowej UniCredit.

Umowa nabycia 32,8 proc. akcji Pekao SA za łączną kwotę 10,6 mld zł została zawarta pomiędzy PZU oraz PFR a UniCredit S.p.A. 8 grudnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na zakup akcji Banku Pekao 4 maja 2017 r. Struktura transakcji obejmuje nabycie bezpośrednio przez PZU 20 proc. akcji Pekao za 6,5 mld zł. Jednocześnie PFR nabywa bezpośrednio od UniCredit 12,8 proc. akcji Pekao za 4,1 mld zł. Cena nabycia - jak zaznaczono w środowym komunikacie - jest o 2,4 proc. niższa w porównaniu do ceny sprzedaży pakietu 10 proc. akcji Pekao przez UniCredit w lipcu 2016 roku.

Pekao SA jest bankiem prowadzącym działalność w sektorze bankowości korporacyjnej, MŚP i bankowości detalicznej oraz zarządzania aktywami. W roku obrotowym 2016 Pekao posiadało 14-proc. udział w rynku kredytów hipotecznych oraz 17-proc. udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw.

>>> Polecamy: Kto zostanie szefem GPW? Trwa zacięta walka o fotel prezesa giełdy