O projekcie przedłożonym Dumie Państwowej wiceminister poinformował podczas wystąpienia w wyższej izbie parlamentu - Radzie Federacji. Propozycje te przewidują, by "absolutnie wszyscy, w tym i obywatele Unii Eurazjatyckiej, bez względu na cel przyjazdu na nasze terytorium, byli fotografowani i składali odciski palców podczas meldowania się, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i pobytu" - powiedział Gorowoj.

Wiceminister mówiąc o przyczynach, dla których pojawił się projekt ustawy, zauważył, że w 2016 roku około 26 tys. imigrantów próbowało wjechać na terytorium Rosji na podstawie cudzych dokumentów. Większość tych osób pochodziła z krajów Azji Centralnej.

Gorowoj zapowiedział także, że prowadzone będą dalsze prace w celu wzmocnienia kontroli nad przebiegiem pobytu cudzoziemców w Rosji.

Z państw Azji Centralnej - dawnych republik wchodzących w skład ZSRR, pochodzi większość imigrantów ekonomicznych przyjeżdżających do Rosji w poszukiwaniu pracy.

Obecnie w związku z piłkarskim Pucharem Konfederacji obowiązują w Rosji zmienione zasady dotyczące meldowania się cudzoziemców w miastach, gdzie odbywają się rozgrywki. Cudzoziemcy muszą po przyjeździe w ciągu doby zameldować się w tymczasowym miejscu pobytu. Zasady te obowiązują do 12 lipca, na terenie Moskwy, Petersburga, Kazania i Soczi.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)