Sygnity zakłada konieczność jednorazowych operacji księgowych na ok. 70 mln złWarszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Sygnity przewiduje konieczność dokonania jednorazowych operacji księgowych na poziomie ok. 70 mln zł, których efektem będzie naruszenie zobowiązań umownych wynikających z umów kredytowych oraz umów emisyjnych obligacji, podała spółka.

„W związku z zakończeniem […] procesu okresowej weryfikacji stanu realizowanych przez spółkę kontraktów długoterminowych, w tym zasadności i skuteczności wypowiedzenia umowy podwykonawczej dotyczącej wieloletniego projektu z zakresu administracji publicznej […] (jak również potencjalnego wpływu sporu z podwykonawcą), dokonywanego na potrzeby prac związanych ze sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2016/2017, emitent wskazuje na zidentyfikowane znaczące ryzyko istotnej zmiany wyceny projektów, mogące mieć negatywny wpływ na wynik finansowy i rentowność spółki" – czytamy w komuikacie.

Spółka przewiduje konieczność dokonania jednorazowych operacji księgowych na poziomie ok. 70 mln zł, których efektem będzie naruszenie zobowiązań umownych wynikających z umów kredytowych oraz umów emisyjnych obligacji, co może spowodować zwiększenie kosztów finansowania, konieczność renegocjacji warunków finansowania lub postawienie zobowiązań spółki w stan natychmiastowej wymagalności, zaznaczono w informacji.

„Powyższe przewidywania emitenta wynikają z ostrożności przyjętej przez zarząd przy przeglądzie stanu realizowanych projektów informatycznych i są aktualnie weryfikowane przez firmę audytorską" – czytamy dalej.

„Zarząd emitenta […] aktualnie prowadzi działania mające na celu optymalizację w obszarach kluczowych dla obecnej oraz przyszłej sytuacji grupy kapitałowej Sygnity, do których należą w szczególności posiadany i realizowany portfel zamówień, optymalizacja źródeł finansowania czy podejmowane inicjatywy oszczędnościowe" – wskazano także.

Szczegółowe informacje nt. czynników wpływających na sytuację spółki zostaną przedstawione w raporcie za I półrocze roku obrotowego 2016/2017, którego publikacja nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 r., podano również.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)