Arteria prognozuje 157,25 mln zł przychodów i 11,94 mln zł EBITDA w 2017 r.Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Arteria prognozuje 157,25 mln zł przychodów i 11,94 mln zł EBITDA w 2017 r., podała spółka.

„Sporządzając powyższą prognozę zarząd Arteria wziął pod uwagę następujące czynniki:

- szacowane wyniki II kwartału 2017 roku w wysokości:

a/ przychody ze sprzedaży w wysokości 38 500 tysięcy złotych;

b/ wskaźnik EBITDA w wysokości 1 960 tysięcy złotych;

- szacowany poziom przychodów oraz marży operacyjnej, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną zrealizowane w okresie III i IV kwartału 2017 roku z obecnie realizowanych kontraktów;

- niższą do porównywalnego okresu roku ubiegłego dynamikę sprzedaży w segmencie usług call center, która wiąże się głównie ze zmianami jakie zachodzą w otoczeniu gospodarczym spółki i dotyczą zasad świadczenia usług na rzecz spółek z sektora państwowego, co jest powiązane z niższą rentownością tych projektów zwłaszcza w sytuacji rosnących kosztów zatrudnienia" – czytamy w komunikacie.

Mimo pogarszających się warunków współpracy w sektorze państwowym, spółka posiadająca szerokie i zdywersyfikowane portfolio klientów, z którymi powiązana jest długoletnimi kontraktami, zamierza w większym niż do tej pory stopniu skupiać się na współpracy z firmami niezwiązanymi z sektorem publicznym oraz zintensyfikować starania w obszarze działalności na rynkach zagranicznych. Pierwsze efekty tej strategii powinny być widoczne do końca 2017 roku, podkreślono również.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)