Grupa Kęty szacuje 66 mln zł zysku netto w II kw. 2017 r.Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Grupa Kęty szacuje, że wypracowała ok. 66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. przy 675 mln zł przychodów, podała spółka.

"W drugim kwartale kontynuowane były pozytywne trendy dotyczące wzrostu sprzedaży w poszczególnych segmentach biznesowych grupy kapitałowej. Utrzymanie korzystnej koniunktury oraz przychody z nowych podmiotów grupy owocują wzrostem sprzedaży zarówno na rynkach krajowym, jak i zagranicznych. Według szacunków zarządu, skonsolidowane przychody ze sprzedaży w drugim kwartale szacowane są na poziomie 675 mln zł, czyli o prawie 20% większym niż w analogicznym okresie 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Wszystkie trzy segmenty grupy szacują wzrost sprzedaży na poziomie ok. 30%.

"Wysokiej sprzedaży towarzyszyły wysokie rentowności. Według szacunków zarządu spółki, skonsolidowany zysk operacyjny drugiego kwartału wzrośnie z 75,4 mln zł w zeszłym roku do ok. 82 mln zł (+9%) w roku bieżącym. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 101,1 mln zł do ok. 112,0 mln zł (wzrost o ok. 11%)" - czytamy dalej.

Ujemne saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) wyniesie ok. 2 mln zł wobec +0,3 mln zł rok wcześniej.

"Szacowany skonsolidowany zysk netto drugiego kwartału wyniesie ok. 66 mln zł. (spadek o 23 mln w stosunku do poprzedniego roku), ale zarząd przypomina, iż w drugim kwartale 2016 roku rozpoznano ok. 25 mln zł aktywa na podatek dochodowy, co jednorazowo powiększyło zysk tego kwartału" - podano także w komunikacie.

Na koniec czerwca 2017 r. dług netto Grupy Kęty osiągnie - według szacunków - ok. 415 mln zł i będzie porównywalny z końcem I kwartału 2017 r.

Prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,21, średni kurs USD/PLN w kwartale 3,83, średnia cena aluminium 3M w kwartale 1915 USD/t.

Grupa Kęty opublikuje wyniki finansowe za II kw. 3 sierpnia br.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2016 r. miała 2,29 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)